2. Kraftig Lager

Lageröl är råvarupräglade och ger ett mycket rent helhetsintryck där jäsningsprodukter inte ska märkas. Ölen i denna huvudklass är antingen malt- eller humledominerade. Bockölen är kraftiga, mjuka och maltdominerade med rostade toner i de mörkare exemplen. Den rena kalljäsningen gör att de trots fylligheten kan drickas i stora volymer. Den moderna lagern domineras av fräsch humle, med generösa och sena givor av humlesorter med intensivt fruktiga och blommiga aromer och smaker. Ölen i denna huvudklass serveras väl kylda.

 

A. Bock

OG
FG
Alkohol (vol%)
IBU
Färg (°EBC)
1.066 – 1.074
1.012 – 1.020
6.3 – 7.5
17 – 27
11 – 60

Öltypen har sina rötter i norra Tyskland (Einbeck i Niedersachsen) men förknippas främst med Bayern där bocköl började bryggas på 1600-talet. De traditionella bockölen är bruna med en dominerande ren maltkaraktär med balans mellan maltsötma och rostade toner. Beskan är diskret. Under senare tid har även ljusa bocköl börjat bryggas, ofta som en säsongsprodukt till våren då den kallas Maibock. Även de ljusa bockölen domineras av en mjuk maltighet, men är oftast något mer utjästa än de traditionella bockölen vilket medför att beskan upplevs som tydligare. Liksom andra traditionella lageröl bör bocköl dekoktionsmäskas samt jäsas kallt och lagras länge.

Kortfattad karaktärsbeskrivning:

 

Fyllig, ren och maltdominerad, med balanserande rostade toner i de mörka bockarna.

Färg/Utseende:

 

Gyllengul till brun.

Bouquet/Arom:

 

Brödig eller gräddig malt på medel till hög nivå ska finnas. Rostade malttoner på medel nivå ska finnas i mörka bockar. Karamelldoft på låg nivå får finnas. Humledoft av centraleuropeiska humlesorter på låg nivå får finnas. Alkoholtoner på låg nivå får finnas. Fruktestrar på mycket låg nivå får finnas. Ingen DMS eller diacetyl får finnas.

Smak:

 

Brödig eller gräddig malt på medel till hög nivå ska finnas. Rostade malttoner på medel nivå ska finnas i mörka bockar. Humlesmak av centraleuropeiska humlesorter på låg till medium nivå bör finnas. Humlebeska på låg till medium nivå bör finnas. Karamelldoft på låg nivå får finnas. Alkoholtoner på låg nivå får finnas. Fruktestrar på mycket låg nivå får finnas. Ingen DMS eller diacetyl får finnas.

Munkänsla:

 

Medium till stor kropp. Mjuk med medium kolsyra.

Förebild:

 

Nankendorfer Bockbier, 7.0% - Reutberger Josefi-Bock, 6.9% - Zehendner Mönchsambacher Maibock, 6.5%

 

B. Dubbelbock

OG
FG
Alkohol (vol%)
IBU
Färg (°EBC)
1.075 – 1.080
1.016 – 1.024
6.5 – 8.2
17 – 27
15 – 100

En bayersk öltyp som började bryggas i Paulaner-munkarnas klosterbryggeri i München (som betyder ”munkarnas plats”) på 1600-talet. För munkarna var ölet mer än en trevlig dryck, det var en viktig näringskälla speciellt under de långa fasteperioderna. Paulaner-munkarna genomgick två långa fasteperioder om året och eftersom ingen fast föda fick intas var man hänvisad till ”flytande bröd”, ett maltsött och kraftigt öl som sedermera gavs namnet Salvator. I princip alla efterföljande dubbelbockar har namn med suffixet –ator. Dubbelbockar är oftast mörkbruna och karaktäriseras av en mycket stor, mjuk och fyllig maltsmak som varken ska vara kletig eller kvalmig. Maltsötman och rostade toner ska vara i balans. Den rena maltkaraktären och avsaknaden av jäsningsprodukter gör att ölet trots sin tyngd passar att dricka i sejdlar. Det förekommer även ett fåtal ljusa dubbelbockar som saknar rostade malttoner. Liksom andra traditionella lageröl bör dubbelbockar dekoktionsmäskas samt jäsas kallt och lagras mycket länge.

Kortfattad karaktärsbeskrivning:

 

Mycket fyllig, ren och maltdominerad, med balanserande rostade toner i de mörka dubbelbockarna.

Färg/Utseende:

 

Bärnstensfärgad till brunsvart.

Bouquet/Arom:

 

Brödig eller gräddig malt på hög till mycket hög nivå ska finnas. Rostade malttoner på medium nivå ska finnas i mörka dubbelbockar. Karamelldoft på medium nivå får finnas. Fruktestrar på låg nivå får finnas. Ingen DMS eller diacetyl får finnas. Ingen humledoft får finnas.

Smak:

 

Brödig eller gräddig malt på hög till mycket hög nivå ska finnas. Alkoholtoner på mycket låg till medium nivå bör finnas. Rostade malttoner på medium nivå ska finnas i mörka dubbelbockar. Humlebeska på medium nivå får finnas. Karamelldoft på medium nivå får finnas. Humlesmak av centraleuropeiska humlesorter på låg nivå får finnas. Fruktestrar på låg nivå får finnas. Ingen DMS eller diacetyl får finnas.

Munkänsla:

 

Stor till mycket stor kropp. Mjuk med medium kolsyra.

Förebild:

 

Paulaner Salvator, 7.9% - Ayinger Celebrator, 6.7% - St Jakobus Blonder Bock, 7.5%

 

C. Modern Ljus Lager

OG
FG
Alkohol (vol%)
IBU
Färg (°EBC)
1.044 – 1.056
1.010 – 1.016
4.5 – 5.6
30 – 45
7 – 20

Hantverksbryggande (”craft brewing”) fick en renässans i USA på 1970-talet som en reaktion mot det slätstrukna öl som totalt dominerade det amerikanska utbudet. Typiskt för dessa nya öl är en tydlig humlekaraktär, där humlesorter används som ger intensivt fruktiga och blommiga aromer och smak. Stora humlegivor sent i koket och torrhumling är vanligt förekommande. Humlekaraktären i arom och smak ska vara mycket fräsch medan efterbeskan kan variera från medel till hög. Från början dominerades produktionen av överjäst ale men så småningom började också lageröl med en likartad humleprofil att produceras. Trenden att brygga humlearomatiska hantverksmässiga öl har kraftigt förstärkts i Nordamerika sedan 70-talet och spridit sig över hela världen, speciellt till de nordiska länderna. Ölet ska jäsas kallt och karaktäriseras av en ren maltsmak vid sidan av den intensiva humlekaraktären.

Kortfattad karaktärsbeskrivning:

 

Ljust helmaltsöl med intensivt fruktig/blommig humlekaraktär.

Färg/Utseende:

 

Halmgul till ljust bärnstensfärgad.

Bouquet/Arom:

 

Intensivt fruktig/blommig humlearom på hög till mycket hög nivå ska finnas. Maltdoft på låg till medium nivå ska finnas. Diacetyl på mycket låg nivå får finnas. Ingen DMS får finnas. Inga fruktestrar från jäsningen får finnas.

Smak:

 

Humlesmak på hög nivå ska finnas. Humlebeska på medium till hög nivå ska finnas. Maltsmak på medium nivå ska finnas. Diacetyl på mycket låg nivå får finnas. Ingen DMS får finnas. Inga fruktestrar från jäsningen får finnas.

Munkänsla:

 

Medium kropp. Medium kolsyra.

Förebild:

 

Tjockhult Tjinook, 5.1% - Mikkeller American Dream, 4.6%

 

D. Modern Mörk Lager

OG
FG
Alkohol (vol%)
IBU
Färg (°EBC)
1.044 – 1.056
1.010 – 1.016
4.5 – 5.6
25 – 40
20 – 80

Hantverksbryggande (”craft brewing”) fick en renässans i USA på 1970-talet som en reaktion mot det slätstrukna öl som totalt dominerade det amerikanska utbudet. Typiskt för dessa nya öl är en tydlig humlekaraktär, där humlesorter används som ger intensivt fruktiga och blommiga aromer och smak. Stora humlegivor sent i koket och torrhumling är vanligt förekommande. Humlekaraktären i arom och smak ska vara mycket fräsch medan efterbeskan kan variera från medel till hög. Från början dominerades produktionen av överjäst ale men så småningom började också lageröl med en likartad humleprofil att produceras. Trenden att brygga humlearomatiska hantverksmässiga öl har kraftigt förstärkts i Nordamerika sedan 70-talet och spridit sig över hela världen, speciellt till de nordiska länderna. Ölet ska jäsas kallt och karaktäriseras av en ren maltsmak med ökande rostade inslag med ökande färg vid sidan av den intensiva humlekaraktären.

Kortfattad karaktärsbeskrivning:

 

Mörkt helmaltsöl med intensivt fruktig/blommig humlekaraktär.

Färg/Utseende:

 

Bärnstensfärgad till mörkbrun

Bouquet/Arom:

 

Intensivt fruktig/blommig humlearom på medium till mycket hög nivå ska finnas. Maltdoft på låg till medium nivå ska finnas. Rostade malttoner på medium nivå får finnas. Diacetyl på mycket låg nivå får finnas. Ingen DMS får finnas. Inga fruktestrar från jäsningen får finnas.

Smak:

 

Humlesmak på medium till hög nivå ska finnas. Humlebeska på medium till hög nivå ska finnas. Maltsmak på medium nivå ska finnas. Rostade malttoner på medium nivå får finnas. Diacetyl på mycket låg nivå får finnas. Ingen DMS får finnas. Inga fruktestrar från jäsningen får finnas.

Munkänsla:

 

Medium kropp. Medium kolsyra.

Förebild:

 

Nils-Oscar Kalasöl, 5.2% - Zeitgeist, 4.9%

 

E. Övriga klassiska i kategori Kraftig Lager

OG
FG
Alkohol (vol%)
IBU
Färg (°EBC)

Här avses gamla klassiska öltyper som funnits i decennier men som har fallit lite i glömska. Dessa öl kanske bara bryggs av ett fåtal bryggerier i världen och dessutom bryggs de sällan av hembryggare.

Öl inlämnade i denna kategori ska alltså inte vara experimentvarianter av en känd ölstil, inte heller nya öltyper som håller på att bli populära - dessa ska lämnas in i klass 11D Modifierade öl.

Färg/Utseende:

 

Bouquet/Arom:

 

Smak:

 

Munkänsla:

 

Förebild:

 

Tillbaka till indexsidan.