Hur man använder JSON API för SHBF typdeffar.
Första delen i URLen är alltid från vilket år som du önskar hämta ifrån.

Hämta en lista på alla kategorier och definitioner.
/2013/json/styles

Hämta en lista med kategorier endast.
/2013/json/styles?exclude_styles=1

Hämta en specifik kategori med definitioner.
/2013/json/styles/{kategori nummer}

Exempel Ljus Lager /2013/json/styles/1
Utan defintioner /2013/json/styles/1?exclude_styles=1

Hämta en specifik definitioner.
/2013/json/styles/{kategori nummer}/{definitions bokstav}

Exempel Modern Ljus Lager /2013/json/styles/1/a
Utan kategori /2013/json/styles/1?exclude_category=1